Werkgroepen

In onze Pastorale Eenheid zijn een aantal werkgroepen actief onder leiding van een teamlid.
Deze werkgroepen bespreken een aantal thema’s, noden en problemen waarover ze advies geven aan het team.
Daarnaast werken ze ook bepaalde activiteiten of initiatieven uit.

          Gemeenschapsopbouw en Communicatie          Liturgie en Gebed          Catechese en Verkondiging

                                    Diaconie en solidariteit           Financiëel en materieel Beheer