Werkgroep Financieel en Materieel Beheer

Parochiecentra, parochiezalen, verenigingslokalen, jeugdlokalen en -terreinen, kapellen en kapelletjes, … maar soms ook scholen, huizen, gronden … zijn eigendom van één of andere parochie.
Die “rijkdom” is nog het gevolg van een lange periode waarin de kerk nog in volle bloei was.

Al die eigendommen en gelden van de parochies werden samengebracht in een vzw of een stichting om dit alles wat te structureren en ook om te voldoen aan de Belgische wetgeving.
De parochies van onze Pastorale Eenheid behoren tot de vzw Kempen Oost en de Stichting Vicariaat Kempen.
Maar volgens het Kerkelijk Recht blijft elke parochie eigenaar van en verantwoordelijk voor al haar eigendommen en gelden.
De verantwoordelijke binnen de Pastorale Eenheid voor het Financieel en Materieel beheer is de tussenpersoon tussen enerzijds de verschillende parochies binnen de Pastorale Eenheid en anderzijds de vzw Kempen Oost en de Stichting Vicariaat Kempen.

In elke parochie is er ook een kerkfabriek.
Een kerkfabriek is verantwoordelijk voor de parochiekerk en eventueel ook voor één of meerdere bij-kerken en kapellen.
Per gemeente is er een Centraal Kerkbestuur
Dit alles wordt wettelijk geregeld.