Eerste Communie in geloofskern Turnhout – Emmaüs

Wij waarderen dat u uw kind hebt laten inschrijven voor de 1e Communie in de Emmaüsparochie.
De catecheselessen op school en de kinderbijeenkomsten in de parochie bereiden de kinderen hierop voor, als ook enkele eucharistievieringen waarop jullie samen met je kind worden uitgenodigd.

Wij beseffen maar al te goed dat de zinvolheid van de 1e Communie voor je kind grotendeels afhangt van de waarde en de betekenis die “geloven“ heeft voor jullie als ouder:
eerste en belangrijkste opvoeder van je kind! We beseffen ook dat geloven en betrokkenheid niet meer vanzelfsprekend zijn in deze tijd.

Tijdens een drietal ouderavonden willen wij bij dit zoekend-aarzelend-gelovig zijn, blijven stilstaan door in gesprek te gaan met elkaar.
Als je je kunt vrijmaken, dan hopen we dat je deze avonden ervaart als een verplichting, niet omdat wij het vragen, ( want dan vrezen we dat je tegen je zin naar deze avonden komt),
maar wel als een verplichting die je aan je kind verschuldigd bent om van de 1e Communie een zinvolle viering te maken.

We hopen dat je het de moeite vindt om mee te doen. Alvast bedankt!

Verantwoordelijken

Sofie Broeckx
gsm: 0483 30 83 55
sofie.broeckx@telenet.be

Ria Van den Broeck
gsm: 0486 96 41 95
riavandenbroek@gmail.com