Andere kernen

Naast de vier geloofskernen zijn er in onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi nog een aantal andere belangrijke kernen:

Zorginstellingen

AZ Turnhout

Gevangenis Turnhout
Anne-Mie Jonckheere – pastoraal werkster

Gasthuiszusters Augustinessen
Herentalsstraat 66 – 2300 Turnhout
tel. 014 44 05 62

Zuster Clarissen
Klooster
tel. 0479 27 63 10