Andere kernen

Naast de vier geloofskernen zijn er in de Pastorale Eenheid Clara van Assisi nog een aantal andere kernen waar de bisschop één of meerdere verantwoordelijken heeft benoemd:

Gevangenis Turnhout

Anne-Mie Jonckheere – pastoraal werkster

Inspirelli-jongerenpastoraal

Nick Hannes – stafmedewerker

AZ Turnhout – Campus Sint-Elisabeth en Campus Sint-Jozef

Christa Vandenberk
Myriam Van Peel
Frans Schaffels

Gasthuiszusters Augustinessen en WZC Sint-Lucia

Herman Van Gorp – priester
Gasthuiszusters tel. 014 44 05 62
Sint-Lucia

Zuster Clarissen

Klooster
tel. 014 41 40 13