Kerk Sint-Pieter

Parochiekerk van de parochie Sint-Pieter (Geloofskern Turnhout – Centrum-Oost)
Zondagskerk van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Grote Markt

Weekdagvieringen
– dinsdag om 09.00 uur
– woensdag om 09.00 uur
– donderdag om 09.00 uur
– vrijdag om 09.00 uur

Weekendvieringen
– zondag om 10.00 uur

Toegankelijk
– elke dag van 08.30 u. tot 17.00 u. (ook op zon- en feestdagen)
op maandag gesloten

Kerkraad
– Juan Luyten – voorzitter
– Ria Toelen – secretaris
– Willy Van Dingenen – penningmeester
– Luk Daeleman – lid
– Luc Vandamme – lid
– Moses Oguche – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info