Doopsel Emmaüsparochie

In de Emmaüsparochie kan je je kindje laten dopen in twee kerken van de geloofskern namelijk Schorvoort en Zevendonk.
Graag verwelkomen wij jullie kinderen in de Kerk.  Niet enkel in onze kerkgebouwen maar ook binnen onze levendige christelijke gemeenschap.  Wie zijn/haar kind(eren) wil laten dopen, kan rekenen op een warm onthaal, een goede begeleiding en een hartelijke doopviering.  De dopen in de Emmaüsparochie zijn steeds gezamenlijke dopen. Ook oudere kinderen kunnen gedoopt worden in een aangepaste viering.

Elke laatste zondag van de maand is er een gezamenlijke doopviering, op maat van gezinnen met jonge kinderen. De doopviering is afwisselend in Schorvoort en Zevendonk. De viering is in principe om 14.00 uur.

Ouders die hun kindje willen laten dopen, doen de aanvraag, ten laatste een maand vóór de doopviering, bij de plaatselijke verantwoordelijke van de kerk waar de doop doorgaat.

De ouders worden bezocht voor een gesprek en uitgenodigd op een voorbereidende avond, op de maandag voor de zondag van de doop.

Er is een jaarlijkse Dopelingenzondag, een viering om 10.30 uur in de kerk van Schorvoort, met alle kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn. De familie is uiteraard ook welkom. Het doopsymbool – de doopschelp waarmee je kind werd gedoopt – kan je dan mee naar huis nemen. De datum van de dopelingenzondag in 2021 is nog niet bekend.

Voor meer informatie of om in te schrijven, neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke:
Schorvoort: Inne Knaeps, tel nr 0498 778 397, inneknaeps@hotmail.com
Zevendonk: Yvonne Dierckx, tel nr  014 42 48 10, yvonnedierckx@hotmail.com

Datum en plaats van de doopviering:
Plaats                                     datum doopgesprek                              datum doopviering
Zevendonk                         22 maart 2021                                            28 maart 2021
Schorvoort                         24 mei 2021                                                 30 mei 2021
Zevendonk                         21 juni 2021                                                  27 juni 2021
Schorvoort                         19 juli 2021                                                   25 juli 2021
Zevendonk                         23 augustus 2021                                       29 augustus 2021
Schorvoort                         25 oktober 2021                                          31 oktober 2021
Zevendonk                         22 november 2021                                     28 november 2021