Doopsel Emmaüsparochie

In de Emmaüsparochie kan je je kindje laten dopen in twee kerken van de geloofskern namelijk Schorvoort en Zevendonk.
Graag verwelkomen wij jullie kinderen in de Kerk.  Niet enkel in onze kerkgebouwen maar ook binnen onze levendige christelijke gemeenschap.  Wie zijn/haar kind(eren) wil laten dopen, kan rekenen op een warm onthaal, een goede begeleiding en een hartelijke doopviering.  De dopen in de Emmaüsparochie zijn steeds gezamenlijke dopen. Ook oudere kinderen kunnen gedoopt worden in een aangepaste viering.

Elke laatste zondag van de maand is er een gezamenlijke doopviering, op maat van gezinnen met jonge kinderen. De doopviering is afwisselend in Schorvoort en Zevendonk. De viering is in principe om 14.00 uur.

Ouders die hun kindje willen laten dopen, doen de aanvraag, ten laatste een maand vóór de doopviering, bij de plaatselijke verantwoordelijke van de kerk waar de doop doorgaat.

De ouders worden bezocht voor een gesprek en uitgenodigd op een voorbereidende avond, op de maandag voor de zondag van de doop.

Er is een jaarlijkse Dopelingenzondag, een viering om 10.30 uur in de kerk van Schorvoort, met alle kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn. De familie is uiteraard ook welkom. Het doopsymbool – de doopschelp waarmee je kind werd gedoopt – kan je dan mee naar huis nemen. De dopelingenzondag is op 1 mei 2022.

Voor meer informatie of om in te schrijven, neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke:
Schorvoort: Inne Knaeps, tel nr 0498 778 397, inneknaeps@hotmail.com
Zevendonk: Yvonne Dierckx, tel nr  014 42 48 10, yvonnedierckx@hotmail.com

Datum en plaats van de doopviering:
Plaats                                     datum doopgesprek                              datum doopviering
Schorvoort                         21 februari 2022                                         27 februari 2022
Zevendonk                         21 maart 2022                                             27 maart 2022
Schorvoort                         30 mei 2022                                                   5 juni 2022
Zevendonk                         20 juni 2022                                                 26 juni 2022
Schorvoort                         25 juli 2022                                                   31 juli 2022
Zevendonk                         22 augustus 2022                                       28 augustus 2022
Schorvoort                         17 oktober 2022                                          23 oktober 2022
Zevendonk                         21 november 2022                                     27 november 2022