Doopsel Emmaüsparochie

In de Emmaüsparochie kan je je kindje laten dopen in twee kerken van de geloofskern namelijk Schorvoort en Zevendonk.
Graag verwelkomen wij jullie kinderen in de Kerk.  Niet enkel in onze kerkgebouwen maar ook binnen onze levendige christelijke gemeenschap.  Wie zijn/haar kind(eren) wil laten dopen, kan rekenen op een warm onthaal, een goede begeleiding en een hartelijke doopviering.  De dopen in de Emmaüsparochie zijn steeds gezamenlijke dopen. Ook oudere kinderen kunnen gedoopt worden in een aangepaste viering.

Meestal op de laatste zondag van de maand is er een gezamenlijke doopviering, op maat van gezinnen met jonge kinderen. De doopviering is afwisselend in Schorvoort en Zevendonk. De viering is in principe om 13.30 uur.

Ouders die hun kindje willen laten dopen, doen de aanvraag, ten laatste een maand vóór de doopviering, bij de plaatselijke verantwoordelijke van de kerk waar de doop doorgaat.

De ouders worden bezocht voor een gesprek en uitgenodigd op een voorbereidende avond, op de maandag voor de zondag van de doop.

Er is een jaarlijkse Dopelingenzondag, een viering om 10.30 uur in de kerk van Schorvoort, met alle kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn. De familie is uiteraard ook welkom. Het doopsymbool – de doopschelp waarmee je kind werd gedoopt – kan je dan mee naar huis nemen. De dopelingenzondag is op 16 april 2023.

Voor meer informatie of om in te schrijven, neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke:
Schorvoort: Inne Knaeps, tel nr 0498 778 397, inneknaeps@hotmail.com
Zevendonk: Yvonne Dierckx, tel nr  014 42 48 10, yvonnedierckx@hotmail.com

Datum en plaats van de doopviering:
Plaats                                     datum doopgesprek                              datum doopviering
Schorvoort                         20 februari 2023                                         26 februari 2023
Zevendonk                         20 maart 2023                                             26 maart 2023
Schorvoort                         22 mei 2023                                                  28 mei 2023
Zevendonk                         19 juni 2023                                                  25 juni 2023
Schorvoort                         18 juli 2023                                                   23 juli 2023
Zevendonk                         21 augustus 2023                                       27 augustus 2023
Schorvoort                         16 oktober 2023                                         22 oktober2023
Zevendonk                         13 november 2023                                     19 november 2023