Doopsel

Met het doopsel wordt iemand opgenomen in de geloofsgemeenschap. In de katholieke kerk gebeurt dat meestal als kind, op vraag van de ouders.

In onze Pastorale Eenheid zijn er voor het doopsel verschillende mogelijkheden, waaruit iedereen die tot de Pastorale Eenheid behoort een keuze kan maken.
Steeds meer mensen kiezen er voor om het doopsel te laten doorgaan in het kader van een eucharistieviering.
Dit is een sterke uitdrukking van de opname in de geloofsgemeenschap en kan in bijna elke parochiekerk in onze pastorale eenheid.
In de geloofskernen Oud-Turnhout, Turnhout Emmaüsparochie en Turnhout Centrum Oost gebeurt het doopsel dan in een gezamenlijke doopviering van enkele dopelingen.
Ouders kunnen ook kiezen voor een aparte doopviering.
In de geloofskern Turnhout West is er voor elke dopeling een individuele doopviering.

De bedienaar van het doopsel is een van de priesters of diakens die in onze pastorale eenheid aangesteld zijn.

Een doopsel wordt steeds voorbereid in een persoonlijke ontmoeting van de ouders met de priester of diaken die het doopsel toedient of met een doopcatechist. Daarin wordt stilgestaan bij de betekenis van het doopsel, de doopsymbolen en de praktische afspraken in de geloofskern. Bij een gezamenlijke doopviering worden de ouders uitgenodigd op een voorbereidende ouderavond.

Ook volwassenen kunnen zich in elke geloofskern van onze Pastorale Eenheid laten dopen. Voor hen gebeurt de voorbereiding in samenspraak met het bisdom, volgens ‘De weg van het catechumenaat’. Alle info hierover vind je hier.

Praktische regeling van het doopsel in onze Pastorale Eenheid:

in de geloofskern Oud-Turnhout

in de geloofskern Turnhout – Emmaüsparochie

in de geloofskern Turnhout – Centrum Oost

in de geloofskern Turnhout – Centrum West

Meer algemene info en antwoorden op je vragen over ‘het doopsel’ vind je hier