Kerk O. L. Vrouw Middelares

Parochiekerk van de parochie O. L. Vrouw Middelares (Geloofskern Turnhout – West)

de Merodelei 193

Weekendvieringen
– zaterdag om 17.00 uur

Toegankelijk
– de weekkapel is dagelijks toegankelijk

Kerkraad
– Frans Daniëls- voorzitter
– Herman De Backer – secretaris
– Ludo Goossens – penningmeester
– Hugo Crols – lid
– Martha Remeysen – lid
– Jan Van Rompuy – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info