Pastores

Pastores door de bisschop benoemd in de Pastorale Eenheid Clara van Assisi:

Leidinggevend priester

Emmanuel Tomfiah
– specifiek werkgebied de geloofskern Turnhout – Centrum Oost

Parochievicarissen

Bert Rosseels SJ
– specifiek werkgebied de geloofskern Turnhout – Centrum West

Vincent Mutebi
– specifiek werkgebied de geloofskernen Oud-Turnhout en Emmaüs

Colman Kimaryo

Diakens

Bart Verheyen
– specifiek werkgebied de geloofskern Turnhout – Centrum Oost

Karel Verhoeven
– specifiek werkgebied de geloofskernen Oud-Turnhout en Emmaüs

Parochieassistenten

Kristin De Raeymaecker
zuster Cilia Sommen

Jongerenpastor

Nick Hannes