Kerk Sint-Franciscus van Assisi

Parochiekerk van de parochie Emmaüs (Geloofskern Turnhout – Emmaüs)

Schorvoortberg

 

Weekendvieringen
– zondag om 10.30 uur

 

Kerkraad
– Frans Van Opstal – voorzitter
– Fons Mertens – secretaris
– Josine Desguin– penningmeester
– Paul van den Borne– lid
– Rik Van de Vliet – lid
– Sofie Broeckx – aangestelde van de bisschop