Kerk Sint-Bavo

Parochiekerk van de parochie Sint-Bavo (Geloofskern Oud-Turnhout)

Sint-Bavostraat

Weekendvieringen
– zaterdag om 17.00 uur
– 2de zondag van de maand Filipijnse viering
– Meer info: https://peclaravanassisi.be/vieringen/andere-vieringen/

Kerkraad
– Jan Sels – voorzitter
– … – secretaris
– Jos Huybreghts – penningmeester
– Jean Helsen – lid
– Mil Vydt – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info