Vormsel in geloofskern Turnhout-West

Sacrament van het volwassen worden

Bij elk van de grote momenten in het leven helpen het geloof je om erbij stil te staan en er aandacht aan te besteden.
Het vormsel tekent het moment waarop christelijke jongeren bij de volwassenen gaan horen.
De bedoeling is dat jongeren zich dan zelf als christenen kunnen engageren, terwijl ze dat bij het doopsel nog niet konden.
Het sacrament is een zalving met olie, die je sterk maakt om als echte christen te leven.

Vormsel in 2025

De kinderen die geboren zijn in 2013 komen in aanmerking voor het vormsel in 2025.
Je kan je kind inschrijven via het inschrijvingsformulier.
Datum vormsel 2025: zaterdag 24 mei 2025
De vormselvieringen in Turnhout-West vinden afwisselend plaats in de kerk van O.L.Vrouw Middelares en Pinksterkerk. In 2025 zal de viering doorgaan in de O. L. Vrouw Middelareskerk.

Verantwoordelijke:

Liliane Eykens
gsm: 0473 41 19 48
liliane.eykens@gmail.com