KWB

Geloofskern Oud-Turnhout

Sint-Antonius Abt (Oosthoven)
lokaal:
verantwoordelijke: Gust Van de Pol – Wezelakkers 18
tel.: 014 42 04 48   –   e-mail: gustvandepol@telenet.be

Sint-Bavo
lokaal:
verantwoordelijke: Eduard Van Herck  – Gemeentestraat 17
tel.: 014 72 09 28   –   e-mail: eduard.van.herck@icloud.com
Klik hier voor meer info

Zwaneven
lokaal:
verantwoordelijke: Jos Willemsen – Meibloemstraat 29
tel.: 014 45 25 52   –   e-mail: jos.willemsen@skynet.be
Klik hier voor meer info

Geloofskern Turnhout – Emmaüsparochie

Zevendonk
lokaal:
verantwoordelijke: Guy Loodts – Kleinereesdijk 66
tel.: 014 42 81 77   –   e-mail: guy.loodts@telenet.be
Klik hier voor meer info

Geloofskern Turnhout – West en Turnhout – Centrum-Oost

lokaal:
verantwoordelijke: Jan Cavents
gsm: 0485 65 83 33 – e-mail: jancavents@gmail.com