Pinksterkerk

Parochiekerk van de Pinksterparochie (Geloofskern Turnhout – West)

Koningin Astridlaan

Weekendvieringen
– zondag om 11.00 uur

Kerkraad
– Erwin Peeters – voorzitter
– Liliane Eyckens – secretaris
– Paul Coppens – penningmeester
– Dirk Vermeiren – lid
– Dirk Godecharle – lid
– Bert Rosseels – aangestelde van de bisschop