Kerk Goddelijk Kind Jezus

Parochiekerk van de parochie Goddelijk Kind Jezus (Geloofskern Turnhout – Centrum-Oost)

Steenweg op Oosthoven

Weekdagvieringen
– dinsdag om 18.30 uur

Weekendvieringen
– zondag om 11 uur

 

Kerkraad
– Eric Devocht – voorzitter
– Lucia Snoeys – secretaris
– Erik Van Linden – penningmeester
– Juan Luyten – lid
– Jef Stappaerts – lid
– Bart Verheyen – aangestelde van de bisschop