Sociale organisaties

Femma, tot 2012 bekend onder de naam Katholieke Arbeidersvrouwen, is een Vlaamse vereniging van vrouwen die zich binnen de christelijke arbeidersbeweging positioneert.
Ook in onze Pastorale Eenheid heeft Femma verschillende afdelingen.
Klik hier voor meer info.

 

Het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen of KVLV is een katholieke Vlaamse vrouwenvereniging. De KVLV is ontstaan als vrouwenvereniging van de Belgische Boerenbond.
Ook in onze Pastorale Eenheid zijn er afdelingen van deze organisatie.
Klik hier voor meer info.

 

De Kristelijke Werknemersbeweging of kortweg KWB is een christelijke socio-culturele vereniging voor werknemers binnen de Christelijke Arbeidersbeweging.
In onze Pastorale Eenheid zijn er verschillende afdelingen van KWB.
Klik hier voor meer info.

 

Okra is een zelfstandige ouderenvereniging onder de koepel van de Christelijke Werknemersorganisatie ACW. De oorspronkelijke naam, Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG), werd in 2006 gewijzigd in OKRA.
In onze Pastorale Eenheid zijn er verschillende afdelingen van Okra.
Klik hier voor meer info.

 

Samana (het vroegere Ziekenzorg) is een vereniging binnen CM en biedt een gevarieerde werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.
De vereniging is actief over heel Vlaanderen en ook in onze Pastorale Eenheid zijn er verschillende afdelingen.
Klik hier voor meer info.