Uitvaart

De Kempen is van ouds een katholiek christelijke regio.
Vele mensen hebben dus een katholieke achtergrond en wensen katholiek te worden begraven. Het is een hoge prioriteit van onze PE dat we deze mensen zo goed mogelijk van dienst zijn en ook willen laten weten dat we er voor hen zijn op het moment van afscheid van dit leven.
De Kerk staat open voor de diverse wensen rond katholiek christelijk begraven en wil de nabestaanden zoveel mogelijk van dienst zijn.
Een team van 18 bisschoppelijk gemandateerde voorgangers, parochieassistenten, diakens en priesters staat klaar om samen met de nabestaanden tot een waardige en zingevende afscheidsviering te komen overeenkomstig de richtlijnen van de  Kerk in het Bisdom Antwerpen.
Er zijn drie priesters formeel verbonden aan de parochies van deze Pastorale Eenheid.
Dit is Bert Rosseels , samen met de twee nieuwe jonge priesters Pater Emmanuel Kwame Tomfiah en Pater Vincent Mutebi.
Dit zijn priesters uit Afrika, leden van de Orde van de H. Geest, ook genaamd Spiritijnen. Zij zetten zich met grote overgave in om zich onze taal en cultuur verder eigen te maken.

Het  Bisdom Antwerpen geeft uitdrukkelijk de voorkeur aan een afscheidsviering in de vorm van een gebedsdienst, bijvoorbeeld voorgegaan door de gemandateerde voorgangers. Als Pastorale Eenheid sluiten wij ons uitdrukkelijk bij deze voorkeur aan.

Maar mocht de familie erop staan dat de overledene met een eucharistieviering  wordt  begraven, dan kan die worden voorgegaan  door een van deze genoemde vier priesters. In het geval van de Paters Emmanuel en Vincent zal dit voorlopig altijd samen met een andere uitvaart-voorganger zijn.
Wanneer een priester-familielid de uitvaartdienst wil voorgaan op vraag van de familie, is dit uiteraard ook mogelijk.

Overlijden in geloofskern Oud-Turnhout

Overlijden in geloofskern Turnhout – Emmaïs

Overlijden in geloofskern Turnhout – Centrum-Oost

Overlijden in geloofskern Turnhout – West