Eerste communie

De eerste communie is een belangrijk momenten in het leven van onze kinderen binnen onze katholieke geloofsgemeenschap.
Jij als ouder bent volledig vrij om je kind(eren) te laten deelnemen aan deze gebeurtenis en misschien heb je er ook al met hen over gesproken.

Als Pastorale Eenheid vinden we het belangrijk dat je kind goed wordt voorbereid in de aanloop naar zijn/haar eerste communie.
Binnen onze parochies of geloofskernen zijn er heel wat vrijwilligers die zich als catechist inzetten om er een zinvolle en leerrijke voorbereiding van te maken.

Enkele praktische afspraken:

 • in principe volgt je kind de voorbereiding in de parochie van je woonplaats, maar wanneer je dit wenst kan, om bepaalde redenen, hiervan afgeweken worden
 • we gaan er van uit dat je kind de volledige voorbereiding gedurende het jaar ook zal volgen
 • voor de eerste communie 2023 komen de kinderen die geboren zijn in 2015 in aanmerkingen

Indien je beslist om in te gaan op onze uitnodiging om je kind voor te bereiden op zijn/haar eerste communie, vragen wij je het inschrijvingsformulier in te vullen.

 • Oud-Turnhout
  Zwaneven – zondag 7 mei 2023 om 10:15 uur
  Oosthoven – zondag 14 mei 2023 om 09:30 uur
  Sint Bavo  – donderdag 18 mei 2023 (O. H. Hemelvaart) om 09:30 uur
 • Turnhout Emmaüs (Schorvoort en Zevendonk)
  In kerk van Schorvoort
    – zondag 7 mei om 10:30 uur
 • Turnhout – Oost (Sint-Pieter en Goddelijk Kind)
  In kerk van Goddelijk Kind – 30 april 2023 om 10:00 uur of 11:00 uur
 • Turnhout – West
  O. L. Vrouw Middelares – donderdag 18 mei 2023 (O. H. Hemelvaart) om 09:30 uur
  Pinksterkerk – 30 april 2023 om 11:00 uur

Kinderen die nog niet gedoopt zijn
De gemeenschappelijke doopviering voor kinderen die in 2023 hun eerste communie gaan doen,
is voorzien op zondag 12 maart 2023 om 12.30 u in de kerk van Sint-Bavo Oud-Turnhout centrum.
De voorbereiding, met kind en ouders, is op zaterdag 4 maart 2023 om 14.00 u in de kerk Sint-Franciscus in Schorvoort.
Contact om in te schrijven: Diaken Charel Verhoeven,karel.verhoeven1@telenet.be,0499 96 91 58

Voor een kind dat gedoopt is buiten de katholieke kerk / buiten de parochie, bvb thuis door Rent a Priest, moet de opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk nog gebeuren.
Dit door aanvraag aan het Bisdom, korte voorbereiding en een ritueel tijdens een weekendviering in de parochiekerk en daarna aangevuld in het doopregister.

Voor info over de procedure voor opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk –> klik hier