Trouwen in de geloofskern Oud-Turnhout

Diaken Charel Verhoeven onthaalt de verloofden voor een eerste gesprek.  Hierbij wordt het aanbod van de huwelijksvoorbereiding toegelicht, praktische zaken overlopen, de inhoud van de viering besproken en vastgelegd wie voorganger zal zijn.

Huwelijksvoorbereiding: het aanbod vanuit het Bisdom wordt geschetst (vorming in groepsverband). Ook wordt de mogelijkheid tot een afzonderlijk gesprek met gehuwd koppel aangeboden.

Ongeveer 3 maanden voor de trouwdatum spreekt het koppel opnieuw af met de diaken om het huwelijksdossier op te stellen (ondertrouw). De viering wordt dan overlopen en de laatste afspraken gemaakt. Ook de voorganger die het koppel heeft gekozen, kan het opstellen van het huwelijksdossier op zich nemen.

Contactpersoon: Charel Verhoeven, tel nr  0499 96 91 58; karel.verhoeven1@telenet.be