Geloofskernen

Oud-Turnhout          Emmaüs          Turnhout Centrum-Oost         Turnhout West         

Deze vier Geloofskernen, die op hun beurt één of meerdere parochies omvatten, vormen de Pastorale Eenheid Clara van Assisi.