Werkgroep Liturgie en Gebed

De Werkgroep Liturgie en Gebed neemt in onze Pastorale Eenheid een dubbele opdracht op.
In haar vergaderingen komen steeds beide aspecten aan bod:

  • Het maken van alle praktische afspraken i.v.m. de concrete organisatie van vieringen en gebedsmomenten.
  • De meer fundamentele reflectie rond de organisatie en de kwaliteit van de liturgische vieringen en het stimuleren van een gebedscultuur in onze Pastorale Eenheid, op kortere en langere termijn.

leden:
Emmanuel Tomfiah  – verantwoordelijke
Dirk Godecharle  – verantwoordelijke
Moses Oguche
Bart Verheyen
Charel Verhoeven
Marcel Gielis
Christophe Lebbe
Maria Lenaerts
Miet Daeleman