Overlijden in geloofskern Turnhout Centrum-Oost

Parochies Goddelijk Kind Jezus en Sint-Pieter

Contact
– Emmanuel Tomfiah – Steenweg op Oosthoven 172 – 0465 555631 – Tomfiahcssp@yahoo.com of tomfiah76@gmail.com
– Bart Verheyen – Steenweg op Oosthoven 163 – 014 720274 – bartverheyen@telenet.be