Kerk Onbevlekt Hart van Maria Koningin der Wereld

Parochiekerk van de parochie Zwaneven (Geloofskern Oud-Turnhout)

Steenweg op Mol 161

Weekendvieringen
– zondag om 10.15 uur

 

Kerkraad
– Bert Driesen – voorzitter
– Jules Loodts – secretaris
– Jos Matheeussen– penningmeester
– Frans Wens – lid
– Bart De Dier – lid
– zuster Cilia Sommen – aangestelde van de bisschop