Onderwijs

Zowel in Oud-Turnhout als in Turnhout zijn er sinds lange tijd intense relaties met de onderwijsinstellingen.
Er zijn er steeds ‘kruisverbanden’ geweest tussen de katholieke scholen en de parochies. De ontstaansgeschiedenis van deze scholen is sterk kerk-gebonden en doorheen de jaren is de betrokkenheid tussen school en parochie steeds gebleven, al nam ze andere vormen aan. Momenteel wordt er via allerlei activiteiten actief ‘genetwerkt’ tussen de scholen en ‘onderdelen’ van het parochieleven.

 
Kleuter- en basisonderwijs

Heilig Graf – Turnhout (info)
Sint-Victor – Turnhout (info)
Sint-Pieterinstituut – Turnhout (info)
Sint-Jozefcollege – Turnhout (info)
Sint-Franciscusschool – Turnhout (info)
Reuzepas – Oud-Turnhout (info)
Delta – Oud-Turnhout (info)
Zwaneven – Oud-Turnhout (info)
Salto – Oud-Turnhout (info)
Vibo de Ring en Vibo de Brem – Turnhout en Oud-Turnhout (info)

Middelbaar onderwijs

Heilig Graf – Turnhout (info)
Sint-Victor – Turnhout (info)
Sint-Pieterinstituut – Turnhout (info)
Sint-Jozefcollege – Turnhout (info)
Hivset – Turnhout (info)
VTST – Turnhout (info)
Vibo de Ring en Vibo de Brem – Turnhout en Oud-Turnhout (info)

Hoger onderwijs

Thomas More – Turnhout (info)
Hivset – Turnhout (info)