Preek van de week

22 november 2020
Christus Koning jaar A

Preek van de week

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van Christus Koning.

Dit feest werd ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600 jarige verjaardag van het concilie van Nicea. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we nu nog altijd gebruiken in de vieringen.

Christus Koning verwijst naar de drie functies van Jezus als Messias: koning, priester en profeet.
In de Bijbel betekende koning: bevrijder, wijze en rechtvaardige rechter.

Het feest van Christus Koning zet ons aan het denken.
Wat zou jij doen als je koning zou worden?
Hoe zou jij de toekomst van de wereld vorm willen geven?

Wil je een koning zijn met veel macht en rijkdom? Dan hou je best niet te veel rekening met gevoeligheden en wensen van anderen. Zo heb je dan snel resultaat.

Of droom je van een wereld die open en gastvrij is, waar elke mens tot zijn recht komt en meetelt, waar evangelische waarden worden vooropgesteld, waar hoop en liefde de belangrijkste normen zijn?  Wil jij bouwen aan een hemel op aarde

Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid,
werken aan een wereld, waar niets de mensen onderscheidt.

Bouwen aan een leven dat verwachting is.
Danken om het leven, dat ons in hand gegeven is.

Bouwen aan de dromen die ons bestaan.
Verder durven dromen dan enkel maar wat zal vergaan.

Bouwen aan de vrede die ons werd gemeld.
Vechten voor de vrede en niet meer buigen voor geweld.

Bouwen aan de liefde die het wint van haat.
Geloven in de liefde, een zon die nimmer ondergaat.” (Z.J. 576)

 

Wil je graag nog eens een preek terug lezen, klik dan hier.