Preek van de week

7 maart 2021
Derde zondag van de veertigdagentijd jaar B

Preek van de week

Exodus en Johannes : De woorden van God en van Jezus zijn als een wegwijzer voor een waardevol leven.

We delen tien richtinggevende woorden ten leven.

In een KRO-vertaling van enkele jaren geleden ligt de nadruk niet op het dwingende van 10 geboden maar op de uitdaging die er voor iedereen van uitgaat. Geen bevel van bovenaf, maar een appèl op iedereen, een keuze die je vanuit jezelf doet.

We spreken niet over ‘geboden’ maar beloften

  1. Bovenal bemin één God. God is er want ‘Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen
  2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. Ik eerbiedig want Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Heilig steeds de dag des Heren. Zondag, deze dag is heilig.
  4. Vader, moeder zult gij eren. Ik respecteer mijn afkomst en mijn ouders.
  5. Dood niet, zaai geen ergernis. Ik wil leven en neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven
  6. Doe nooit wat onkuisheid is. Ik ben trouw en hou me aan mijn beloften
  7. Vlucht het stelen en bedriegen. Ik heb genoeg.
  8. Ook de achterklap en ’t liegen. Ik ben eerlijk.
  9. Wees steeds kuis in uw gemoed. Mijn liefde is puur.
  10. En begeer nooit iemands goed . Ik ben dankbaar.

 

 

Wil je graag nog eens een preek terug lezen, klik dan hier.