Werkgroepen

In onze Pastorale Eenheid zijn een aantal werkgroepen actief onder leiding van een teamlid.
Deze werkgroepen bespreken een aantal thema’s, noden en problemen waarover ze advies geven aan het team. Daarnaast werken ze ook bepaalde activiteiten uit.
Werkgroep Gemeenschapsopbouw en Communicatie
Werkgroep Liturgie en Gebed
Werkgroep Catechese en Verkondiging
Werkgroep Diaconie en Solidariteit
Werkgroep Financieel en Materieel Beheer

Onze Pastorale Eenheid kent vier geloofskernen met elk een kerngroep. Deze kerngroepen dragen zorg voor de plaatselijke werking in hun parochies en doen dit in nauwe samenwerking met het team van de Pastorale Eenheid.
Kerngroep Oud-Turnhout
Kerngroep Turnhout – EmmaĆ¼s
Kerngroep Turnhout – Centrum-Oost
Kerngroep Turnhout – West