Geloofskernen

De Pastorale Eenheid Clara van Assisi bestaat uit vier Geloofskernen die op hun beurt één of meerdere parochies omvatten. Elke geloofskern heeft ook een eigen team (kerngroep).

Geloofskern Oud-Turnhout
Kerngroep
Parochies:
– Sint-Antonius Abt (Oosthoven)
– Sint-Bavo (Oud-Turnhout)
– Onbevlekt Hart van Maria Koningin der Wereld (Zwaneven)
Kerken:
– Sint-Antonius Abt (Oosthoven) +
– Sint-Bavo (Oud-Turnhout) +
– Onbevlekt Hart van Maria Koningin der Wereld (Zwaneven) +


Geloofskern Turnhout – Emmaüs
Kerngroep
Parochie:
– Emmaüs
Kerken:
– Sint-Franciscus van Assisi (Schorvoort) +
met de bijkerken:
– Blijde Boodschap (Parkwijk) +
– Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel (Zevendonk) +


Geloofskern Turnhout – Centrum Oost
Kerngroep
Parochies:
– Goddelijk Kind Jezus
– Heilig Hart
– Sint-Pieter
Kerken:
– Goddelijk Kind Jezus +
– Heilig Hart +
– Sint-Pieter +
met de bijkerk:
– Sint-Antonius (Otterstraat) +

Geloofskern Turnhout – Centrum West
Kerngroep
Parochies:
– Onze-Lieve-Vrouw Middelares
– Pinksterkerk
Kerken:
– Onze-Lieve-Vrouw Middelares +
– Pinksterkerk +
– Kapelanie Heilig Kruis (Begijnhofkerk) +