Kunstenparcours

Land van Rhoode ingepalmd door Maria
KUNSTENPARCOURS "Kapellekes in het Land van Rhoode: Maria in het
Landschap."
3 maart tot en met 26 mei 2024

De kapel van Rhoode in Oud-Turnhout fungeert al decennialang als een oase van bezinning
en ontmoeting. De kapel werd gebouwd in de zomer van 1897 in opdracht van mevrouw
Josephina Dufour-Dessauer, uit devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. Elke derde woensdag van
mei kwam de familie samen om er te bidden. Nadien werd iedereen, ook de aanwezige
pelgrims, uitgenodigd op het feestmaal in de hoeve aan de overkant. Zo ontstond de traditie
om na de bedevaart koffiekoeken uit te delen.
Tot op vandaag hebben de kapel en haar jaarlijkse bedevaart hun speciale betekenis
behouden, zowel voor de lokale gemeenschap van Rhoode als ver daarbuiten. De verering van
Maria in en rondom deze kapel diende als inspiratiebron voor een nieuw kunstenparcours
"Maria in het Land van Rhoode", georganiseerd door het Hofke van Chantraine.
Maria is bekend als een van de meest geportretteerde figuren in de geschiedenis. Kan zij als
archetype van de moederfiguur nog een betekenisvolle rol spelen in onze moderne
samenleving? Hedendaagse kunstenaars werden uitgenodigd om een dialoog aan te gaan met
Maria en het landelijke Rhoode.
Het Kunstenparcours laat de bezoeker de veelzijdige betekenissen ontdekken van Maria als
symbool van liefde, genegenheid, verbinding, en als moeder van het landschap.
Deelnemende kunstenaars: Veerle Stevens, Michaël Marek, Stephanie Gillis, Vladimir
Tchervonisjenko, Philippe Vandenameele, Annabelle Cock, Maurice Heymbeeck, Isabelle
Dubois, Kris Seynhaeve, Renilde Moonen, Abelen Architectuur-Rick Abelen, Nathalie
Stroobant, Petrus Vanlessen, An Devroe, Philippe Digneffe, Franka van Hoof, Isabelle Van
Brussel, Dilum Coppens, Patti Verhoeven, Johan Govaerts, Basisschool Zwaneven/Eric
Vanherck en juf Leentje, Peter Snijder, Corry Vandermassen, Jan Hasselman, Danielle
Meeus/Janne Leppens, Geerke Sticker, Jos de Vries, Axel van Ickx.
In de kapel van Rhoode, kan je luisteren naar een betoverende verzameling Marialiederen.
Vocalisten en muzikanten hebben hun talenten gebundeld om bestaande liederen te vertolken
en nieuwe composities te creëren, speciaal voor dit Kunstenparcours. Laat je meevoeren op de
golven van de muziek en ontdek de tijdloze schoonheid van Maria's invloed op de kunsten.
Deelnemers audio: Animato, Cantorij Zwaneven, Guido Belcanto, Marc Dex/Kris Flameng,
Jurace George/Genessa Penzo, Ensemble Khedeli, Fitta, Eric Acou, Marie d’Orville, Koor en
Harmonie Sint-Antonius Oosthoven, Luna De Leener, Aysay/Luna Ersahin, Veerle Stevens,
Jeep Van Beurden.
Bij de expo werd een begeleidende catalogus uitgegeven met praktische informatie over het
Kunstenparcours en de deelnemende kunstenaars, musici en vocalisten. Deze is gratis op te
halen bij de drie binnenlocaties Kerk Zwaneven, café Zwaneven en Sels Evergreen.

Routes Kunstenparcours
Het Kunstenparcours voert langs binnen- en buitenlocaties en kan al wandelend of fietsend
worden verkend en is toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.
De route is vanaf 3 maart beschikbaar op www.hofkevanchantraine.be/rhoode.
Beeldmateriaal
Abelen Architectuur-Rick Abelen: Mien
Peter Snijder: Rosacé & A Light Before US
Corry Vandermassen: Amazing Graçe
Johan Govaerts: Torin
Veerle Stevens: Maria de Candelaria
Axel van Ickx: Blind Faith
‘Over Maria en meer…’
Zondag 24 maart om 14 uur
Marie Peeters gaat in gesprek met enkele kunstenaars over hun werk en hoe zij de figuur van
Maria, als moeder, vrouw, religieuze figuur zien in de huidige tijdsgeest. Luna De Leener
omfloerst de gesprekken met harpmuziek.
 
Locatie
Kerk van het Onbevlekt Hart van Maria, Stwg. op Mol 159
Inschrijven met vermelding aantal personen via info@hofkevanchantraine.be
Meer info
Hofke van Chantraine + 32 (0) 14 47 94 94 | info@hofkevanchantraine.be
Marina Van Loon: + 32 (0)475 34 26 94 | ninamarina@van-beurden.be
Paul van Beijsterveldt: +31 (6) 51 22 17 94 | paulbeijs@outlook.com