Kerngroep Turnhout – Emmaüs

De leden van de kerngroep van de geloofsgemeenschap Turnhout – Emmaüs zijn:

Vincent Mutebi
Priester Emmaüsparochie en Oud – Turnhout
E – mail: mutebivincent@gmail.com

Charel Verhoeven
Diaken, diaconie en solidariteit, verantwoordelijke doopcatechese
E – mail: verhoeven1@telenet.be

Lambert Leijssen
Verantwoordelijke Team en gemeenschapsopbouw, moderator PE
E – mail: lleijsse@gmail.com

Hilde Van de Leur
Verantwoordelijke catechese eerste communie, vormsel catechist, verantwoordelijke secretariaat
E- mail: hildevandeleur@gmail.com of vandeleur@scarlet.be

Sofie Broeckx
Verantwoordelijke vormselcatechese, verantwoordelijke secretariaat, lid PE
E- mail: broeckx@telenet.be

Wim Hendrickx
Verantwoordelijke financiën, verantwoordelijke geloofsgemeenschap Blijde Boodschap. Beheer en verhuur van het parochiecentrum van de Blijde Boodschap
E- mail: hendrickx9@telenet.be

Heidi Willemsen
Verantwoordelijke vormsel catechese, verantwoordelijke eerste communie
E – mail: drumboke@gmail.com