Lezing: Bed, bad, brood,… én menselijkheid!

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 18/09/2023
19:30 - 22:00

Locatie
Hivset

Categorieën


Een humane benadering van de vluchtelingenproblematiek
door Thomas Willekens en Paul Proost

Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat dieper in op het ‘bed,bad,brood’-principe.
Paul Proost van de marrakeshgroep vluchtelingen benadrukt daarbij de waarde van de menselijkheid: ‘Wat kunnen we als christenen concreet betekenen voor vluchtelingen als vertaling van de Blijde Boodschap?’

In de pastorale eenheid Clara Van Assisi is ondertussen al een 7-tal jaren de Marrakeshgroep aan het werk. In de geest van ‘Fratelli Tutti’ van paus Franciscus werken een 12-tal vrijwilligers, gelovig geïnspireerd, dagelijks in de geest van het evangelie: ‘Wat je aan de minsten van de Mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan….’. In het werken met en voor vluchtelingen willen ze zo concreet vorm geven aan de Blijde Boodschap. Ondertussen wordt er met meer dan 300 vluchtelingen gewerkt, erkende en niet-erkende, zowel gezinnen als individuele vluchtelingen, los van geloof, ras, taal of afkomst. Eerst vooral in de regio Turnhout, later ook Vlaanderen-breed. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de wederzijdsheid en het fundamenteel respect voor mekaar, het belang van een open lichaamstaal, het spreken met vluchtelingen i.p.v. over vluchtelingen en het wederzijds ‘delen’ in de brede zin van het woord. Via de contacten met christenen, moslims, orthodoxe christenen, protestanten, atheïsten, … brengen ze dagdagelijks de interreligieuze dialoog in de praktijk. De Marrakeshgroep ziet het ‘anders-zijn’ als een geschenk dat uitdaagt om zelf te groeien in geloof en persoonlijke, menselijke ontwikkeling. ‘Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen….’ (Mt. 25.35) proberen de vrijwilligers samen te realiseren en zodoende innerlijk ‘rijker’ te worden. Er wordt volledig onafhankelijk gewerkt, zonder subsidies zodat er in alle vrijheid opgekomen kan worden bij beleidsinstanties voor de zwaksten in onze samenleving, in dit geval specifiek de vluchtelingen. De Marrakeshgroep probeert alvast zo een steentje bij te dragen tot een meer warm- en barmhartige samenleving. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.