Bezinning van de week

1 oktober 2023: 26ste zondag door het jaar A

Mattheus 21, 28 – 32 : een vader en zijn twee kinderen

De levensweg die God de mensen wijst, is uiteindelijk de weg die naar het leven leidt.

Ik heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten.
Het wonder dat Ik, God, de wereld zal redden
Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal Ik kunnen rechtspreken, zonder jullie stem?
Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit mijn handen gegeven,
heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.
Niet jullie, maar Ik wacht nu op het wonder.
Luc Gorrebeek

Ik verplicht je niet om in Mij te geloven, zegt God. Ik kan dat zelfs niet.
Maar wat Ik wel van je vraag is dat je consequent blijft in je keuze
en dat je je leven ook op die keuze afstemt.
Ik zou wel graag hebben dat je wil meebouwen aan een betere wereld,
aan mijn hemel op aarde, maar het moet je eigen vrije beslissing zijn.
En als je voor Mij durft te kiezen, weet dan dat Ik je niet alleen zal laten.
Ik wil jouw God zijn! En jij…?
Erwin Roosen