Bezinning van de week

4 december 2022 – Tweede zondag van de Advent – jaar A

Mattheus 3, 1-12: Verbind je met elkaar

GEZICHTEN
God van licht en liefde, wij kijken uit naar Kerstmis,
naar de geboorte van Jezus, Immanuël, God-met-ons.
Jij laat ons niet alleen in de duisternis,
maar brengt ons samen en geeft ons licht en hoop.
Vandaag keren wij ons naar het licht van de twee kaarsen
en willen Jou vragen:
help ons om in het doolhof van het leven
een licht te zijn voor anderen, vandaag, morgen en altijd. Amen.
Evi Freson

 

VRUCHT DRAGEN

Wat drijft ons uit elkaar?
Wat hindert om te groeien?
Wat duwt ons weg van de ander?
Vragen die het overdenken waard zijn.

Wat denk je van vooringenomenheid,
een oordeel op basis van geruchten,
al of niet op zogenaamd ‘sociale’ media,
de ander kleiner en jezelf hoger achten?
Samenleven wordt er niet beter van,
de idee dat wij goed zijn, de ander slecht
is onwaar in zijn algemeenheid.
De vrucht van dit gedrag is oorlog, geweld en haat.

Wat verbindt ons daarentegen met elkaar?
Wat doet ons groeien, meer mens worden?
Wat brengt het visioen dichterbij?
Ook deze vragen zijn het overdenken waard.

De ander is je broer, je zus.
Veelkleurigheid is onze rijkdom.
Recht en rechtvaardigheid vraagt inzet,
en verbonden met elkaar is veel mogelijk.
Aan ’t einde volgt de rekening.
Het oordeel is echter niet aan ons.
Maar verder leven in verbondenheid
kan enkel als je vrucht draagt, goede vrucht.
Wat zijn de goede vruchten?
Vrede, vriendschap en geduld,
zachtmoedigheid en lief zijn, bovenal.
Kom Heer … doe het ons voor. Kris Buckinx