Bezinning van de week

5 mei 2024

LIEFDE
Een wonderlijk woord, misschien het mooiste woord dat bestaat.
Liefde is van centrum veranderen.
Niet in jezelf opgesloten blijven, niet egocentrisch zijn.
Liefde is je centrum in de ander leggen: onderduiken in hem.
Liefde is je afvragen: Wat gaat er in de ander om, wat zijn de behoeften van die ander.
Liefde is loslaten, overgave, een worden.
Liefde is openheid, prijsgeven.
Liefde is jezelf kwetsbaar maken: spel van pijn en vreugde, en rijkdom en armoede.
Liefde is klaarstaan, helpen, een dienst bewijzen, teleurstellingen besparen.
Liefde is ruimte scheppen waarin een ander zichzelf kan zijn.
Hem in staat stellen om het mooiste van zichzelf tot ontplooiing te brengen.
Hem helpen te worden wie hij is.
Liefde is communicatie, samenspel, uitwisselen.
Liefde is bemoedigen, waarderen, bevestigen.
Het is de ander nemen zoals hij is, met zijn zwakke en sterke kanten:
zoals jij bent mag je zijn en het is goed zo.
Liefde is de ander niet beoordelen naar uiterlijkheden: prestatie, resultaten, successen.
Liefde is niet: wat beteken jij voor mij, wat heb ik aan je, maar wat beteken ik voor jou.
Liefde is warmte en leven, goedheid en verdriet, vreugde en pijn.
Liefde is ondoorgrondelijk. onuitputtelijk, mysterie.
Liefde is de ander worden.

Waar liefde is, waar liefde is en zorg om elkaar, daar is het goed wonen.
Waar gehuild kan worden en gelachen, daar kunnen mensen leven.
Waar niets verborgen hoeft te worden, daar kan een mens geborgen zijn.
Waar verdriet en pijn wordt gedeeld, daar worden mensen een thuis voor elkaar.
Waar aandacht is voor ieder, daar kan ieder groeien en opbloeien.
Waar mensen elkaar behouden en verwarmen, daar is men ‘t liefste thuis.