Bezinning van de week

5 februari 2023: vijfde  zondag door het jaar A

Mattheüs 5, 13 – 16: Zout en licht

Ik wou dat de kerk…
Ik wou dat de kerk was als een grote kandelaar
waarop het licht van Gods genade volop straalde
het licht en de warmte van de hemelse Kunstenaar
ook voor ieder mens die in zijn leven faalde.
Ik wou dat de kerk was als een vuurbaken
dat ieder de weg wijst naar de hemel op aarde
om samen met elkaar er iets moois van te maken
een stukje paradijs van onschatbare waarde.
Ik wou dat de kerk was als een volle pot zout
zodat iedereen de goede smaak te pakken krijgt
en aan een hartverwarmende gemeenschap bouwt,
waarin iedereen mag spreken en niemand zwijgt.
Ik wou dat de kerk was als een stad van licht
hoog op de berg, duidelijk zichtbaar voor iedereen,
altijd en overal weer een adembenemend gezicht,
een warm thuis, ieder mens wil daar graag heen.

 

Op deze zondag vieren de parochies ook Lichtmis en onthalen ze de gezinnen met pas gedoopte kinderen

Het kind, het leven dat je draagt, mag je aan God toewijden,
want het is door Hem gegeven.
Het leven dat je draagt, ook in de schoot van de gemeenschap, mag je aan God opdragen,
want het is bestemd om beeld van Hem te zijn.
Alle leven mag je aan God toewijden: dan moet je nooit alleen de vreugde dragen,
noch de zorgen en de pijn die het leven met zich meebrengt.
Er is dan altijd iemand aan wie je af kan geven, iemand die helpt dragen,
iemand die je Licht is  en die richting geeft.
Wijd het leven toe aan Hem die heet: Ik zal er zijn.
Want in het leven dat je draagt wil Hij gebeuren.
Carlos Desoete