Bezinning van de week

28  mei 2023: Pinksteren  jaar A

Handelingen 2, 1-11: Komst van de Heilige Geest

Johannes 20, 19-23: Ontvang de Heilige Geest

De kerk
In Jezus’ naam geen kerk die lauw en flauw, niet warm of koud is.
In Jezus’ geest een kerk die lijdt en strijdt met mensen geslagen, toegetakeld.
In Jezus’ naam geen kerk die matig en mat geen kleur heeft, geen licht geeft.
In Jezus’ geest een kerk die straalt van hoop en belofte en haar visioen koestert metterdaad.
In Jezus’ naam geen kerk die, bezeten met zichzelf bezig,
aan nauwelijks iemand boodschap heeft.
In Jezus’ geest een kerk die breekt, deelt en overheeft, totdat alles zal zijn voltooid.

 

Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen, opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.
Geest van God, beziel, zoals weleer, de mensen die iets van uw werk durven doen:
die schoonheid scheppen en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie, die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God, dat zij niet wegkwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie, in hun ijdel zoeken naar effecten.
Geest van God, geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst, vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader, hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden.
Geest van God, die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen, zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens, een Boodschap zo uitnodigend nabij.
Manu Verhulst