Bezinning van de week

26 september 2021 – 26ste zondag door het jaar B

Marcus 9, 38-43.45.47-48: De manier waarop de Heilige Geest werkt. Die Geest waait waar Hij wil: zijn manier van denken  en handelen is veel ruimer dan die van mensen.

Werelddag voor migranten en vluchtelingen

’t Moet al ver gekomen zijn
Voor je wegtrekt van de plek en van de mensen, van de taal en de cultuur,
weg van geschiedenis en van verhalen, van de humor, en van lief en leed.
’t Moet al ver gekomen zijn…
Geen andere toekomst meer zien dan het duistere onbekende,
oor een verre tocht vol hyena’s en vol wolven, smokkelaars en plunderaars…
Alleen de sterkste zal wel overleven.
’t Moet al ver gekomen zijn…
Al je hebben en houden in twee plastic tassen mee te sjouwen
en om hulp te roepen in een vreemde taal,
een vreemd land waar velen je niet graag zien komen, waar de angst een taaie drijfveer is.
En nu, nu sta je hier op onze stoep,
Kwetsbaar, niet zelden erg verward, midden tussen hoop en wanhoop.
Om hier een nieuw verhaal te schrijven, om mens te worden met ons.
’t Moet lukken, denk ik haast, daarvoor ben je van te ver gekomen.
Dat je zover gekomen bent
Zegt iets over je gedrevenheid, je creativiteit, je durf en vastberadenheid.
Het zegt iets over ons tekort: dat we je nodig hebben,
opdat wij zo zover gekomen zouden zijn…

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd, maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.
Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop wij lopen is dezelfde, maar niet het ‘beloofde land’ dat ik had verwacht.
Noem mij geen vreemdeling:
Ik wil mensen dicht bij me, omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart.
Noem mij geen vreemdeling:
Ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God, zo is er maar één…