Doopsel

Een doopsel wordt steeds voorbereid in een persoonlijke ontmoeting van de ouders met de priester of diaken die het doopsel toedient of met een doopcatechist. In de geloofskern Oud-Turnhout is er elke maand een voorbereidende ouderavond, begeleid door een doopcatechist en de voorganger van de doopviering. Op deze avond wordt er stilgestaan bij de doopsymbolen en de praktische afspraken.

Op de eerste zondag van februari worden alle ouders met hun gezin, die het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen, uitgenodigd op de Lichtmisviering.

Het doopsel in onze Pastorale Eenheid:

in de geloofskern Oud-Turnhout

in de geloofskern Turnhout – Emmaüsparochie

in de geloofskern Turnhout – Centrum Oost

in de geloofskern Turnhout – Centrum West

Meer algemene info en antwoorden op je vragen over ‘het doopsel’ vind je hier