Wat met 1ste communie op gewoon uur zondagsviering?

Wat met eerste communievieringen op het uur van de gewone zondagsviering?

Het Covid 19 virus en alle wettelijke beperkingen die het meebracht, hadden dit jaar heel wat gevolgen voor de organisatie van eerste communievieringen en vormselvieringen, ook in onze Pastorale Eenheid. Gelukkig maken de recente versoepelingen het wel mogelijk dat communicanten en vormelingen deze bijzondere momenten met heel hun gezin kunnen meemaken. Daar zijn we heel blij mee. Maar daarmee is het maximum aantal aanwezigen in de kerk wel bereikt.

Dat heeft gevolgen voor die kerken waar de eerste communieviering plaats heeft op het uur van de gewone zondagsviering. In concreto betekent dat op

  • zondag 20 september om 10.30 uur in de kerk van Schorvoort
  • zondag 20 september om 11 uur in de Pinksterkerk
  • zondag 4 oktober om 10.15 uur in de kerk van Zwaneven
  • zondag 4 oktober om 11 uur in de kerk van het Goddelijk Kind Jezus.

In die zondagsvieringen zullen dus enkel de gezinsleden van de communicanten aanwezig kunnen zijn. We vragen de andere kerkgangers dus om dat weekend de viering mee te maken in een andere kerk van onze Pastorale Eenheid. Dat kan onder andere op zaterdag om 17 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares en in de kerk van Sint-Bavo, en om 18 uur in de kerk van Zevendonk, op zondag om 9 uur in de kerk van Oosthoven en om 9.30 uur in de Sint-Pieterskerk.