Sint-Cecilia

Sint-Cecilia is al meer dan 1000 jaar een van de meest vereerde martelaren en heiligen in de katholieke kerk.
Haar levensverhaal is doorweven met tal van legenden.
Volgens de legende kwam ze uit een voorname Romeinse familie.
Zij stierf de marteldood tijdens een van de christenvervolgingen op 22 november 230.
In 822 werd haar graf ontdekt in de catacomben van Sint- Callistus, even buiten Rome. Haar lichaam werd overgebracht naar een kerkje in Trastevere, nu Sint-Caecilia-basiliek.

De legende over haar leven, waardoor zij patrones van de kerkmuziek werd, berust eigenlijk op misverstanden en taalfouten!
Een zin uit het breviergebed gelezen op haar feestdag spreekt over muziekinstrumenten om God lof toe te zingen.
Zo werd Caecilia al vanouds patrones van de kerkmuziek.

“Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.” (Z.J. 907)

“Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De Naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer, die bij ons intocht houdt.” (Z.J. 519)