Pastores

Pastores door de bisschop benoemd in de Pastorale Eenheid Clara van Assisi:

Leidinggevend priester

Emmanuel Tomfiah (Tomfiahcssp@yahoo.com)
– specifiek werkgebied de geloofskern Turnhout – Centrum Oost

Parochievicarissen

Bert Rosseels SJ (bertrosseels@skynet.be)
– specifiek werkgebied de geloofskern Turnhout – Centrum West

Vincent Mutebi (mutebivincent@gmail.com)
– specifiek werkgebied de geloofskernen Oud-Turnhout en Emmaüs

Colman Kimaryo (kimaryoc@gmail.com)

Diakens

Bart Verheyen (bartverheyen@telenet.be)
Karel Verhoeven (karel.verhoeven1@telenet.be)

Parochieassistenten

Kristin De Raeymaecker (kristin.dr01@outlook.com)
zuster Cilia Sommen (ciliasommen@gmail.com)

Jongerenpastor

Nick Hannes (nick.hannes@ijd.be)