Onze geloofsgemeenschap vangt een Syrisch gezin op in Poederlee

Hoe de Humanitaire Corridor een bijzonder kerstverhaal werd

Het is reeds meer dan een half jaar geleden dat wij mochten aankondigen dat ook ons dekenaat Kempen-Oost beslist had zich te engageren voor de opvang van een familie van Syrische vluchtelingen in het kader van de ‘Humanitaire Corridor’. Door dit akkoord tussen de Belgische overheid en de erkende erediensten in ons land, onder impuls van Sant’Egidio, bereikten in de loop van dit jaar 150 Syrische vluchtelingen veilig ons land. In ons dekenaat groeide voor die opvang een mooie samenwerking tussen de Pastorale Eenheden Zacheüs (Kasterlee-Lille) en Clara van Assisi (Turnhout-Oud-Turnhout). ‘Ons’ Syrisch gezin kwam toe op maandag 3 december.

We brengen graag verslag uit van deze intense adventservaring die nu een prachtig kerstverhaal wordt. Lees hierover meer in Kerk en Leven van 19 december aanstaand.