Maria in de bijbel en de koran

als de moeder van Jezus
en als een belangrijke inspirerende
vrouw
voor christenen en moslims

Eerste dialoogsessie christenen en moslims
vrijdag 16 december 2022 – 19.00 u. tot 21.00 u. – lokalen Hivset, Herentalsstraat 70 te 2300 Turnhout.

‘Wij’ zijn vertegenwoordigers van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België in Turnhout, de Afikaanse Moskee Ittihad in Turnhout en de Verenigde Prostestantse Kerk België (VPKB) in Turnhout.

We belichten zowel wat gemeenschappelijk is als wat eigen is aan de christelijke en de islamitische kijk op Maria. En we gaan met elkaar in gesprek.
Het doel is een interreligieuze dialoog. Waarin we elkaar beter leren kennen en zo waarderen. En
waarin we elkaar als gelovigen inspireren.
Daarnaast staat deze dialoogsessie ook open voor belangstellenden in bredere zin.

Programma:
19.00 u. Inleiding door Dirk Godecharle (coördinator van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi)
19.05 u. Marcel Pool (dominee VPKB) over Maria in de Bijbel vanuit de protestantse kerk
19.15 u. Adam Lougue (voorzitter van de Afrikaanse Moskee Ittihad) over Maria in de Koran
19.25 u. Walter Krikilion (theoloog) over Maria in de Bijbel vanuit de katholieke kerk
19.35 u. Sheheryaar Akbar (missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap) over Maria in de Koran
19.45 u. Vragenronde met alle sprekers.
19.55 u. Dankwoord door de heer Idrees Ahmad (Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België)
20.00 u. Pauze met koffie, thee en frisdrank. Hierbij is er gelegenheid tot informele contacten.
20.30 u. Uitwisseling in kleine gespreksgroepen over de betekenis van Maria in het eigen leven en in de
dialoog met elkaar
20.55 u. Afsluiting door Dirk Godecharle.

INKOM IS GRATIS
Inschrijven is niet verplicht maar melden is gewenst op:
dirk.godecharle@hivset.be
sheheryaar.akbar@ahmadiyya.be

HAPJES ZULLEN WORDEN VOORZIEN!