Lezingenreeks

Op dinsdag 15 oktober 2019 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘De liefde achterna. Leefregels van Franciscus van Assisi.’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
Dr. Willem Speelman is theoloog en musicoloog. Hij promoveerde op een semiotische analyse van liturgische gezangen. Willem heeft zeven jaar gewerkt voor de Nationale Raad voor Liturgie in Nederland en geeft nu spiritualiteit op de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is momenteel directeur van het Franciscaans Studiecentrum.
Klik hier voor meer info over deze avond.De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.