Lezingenreeks

Op dinsdag 19 februari 2019 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘het verbond in het Oude Testament’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
Myriam Smits, aanspreekpunt CCV bisdom Antwerpen en adjunct van de vicaris voor het vicariaat diocesane diensten.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.