Lezingenreeks

Op maandag 29 april 2019 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘Wat moet ik doen? Mogen we nog fouten maken in de zorg’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.