Lezingen 2023

Lezingen voor het najaar van 2023 in de cyclus “Christen zijn in de 21ste eeuw”.

Op maandagavond 18 september starten we het nieuwe werkjaar met een avond rond Bed, bad, brood,…. én menselijkheid! Een humane benadering van de vluchtelingenproblematiek”.
Deze lezing wordt samen verzorgd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Marrakeshgroep Vluchtelingen van onze Pastorale Eenheid.
In het weekend van 23/24 september plaatsen we dit thema ook centraal in al onze vieringen.

Op dinsdagavond 17 oktober spreekt Mgr. Joris Vercammen over het uitdagende thema “Van God los en geloviger dan ooit!”
De Vlaming
Joris Vercammen was van 2000 tot 2020 aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Unie van Utrecht, het internationale verband van Oudkatholieke kerken in de wereld.

Op dinsdagavond 21 november verwelkomen we graag jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin met de lezing “God leren vinden in het leven van elke dag: in de leer bij Ignatius van Loyola.”

Op dinsdagavond 12 december komt Ilse Decorte  ons spreken over “Is het gewone sterven op sterven na dood?

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70 te Turnhout en beginnen om 19.30 uur.
Inschrijven kan  via mail naar
administratie-vc@hivset.be of dirk.godecharle@hivset.be .
De lezingen zijn gratis en iedereen is van harte welkom.