Lezingen 2022

De toekomst van de ouderenzorg in Vlaanderen

 

Zorg voor kwetsbare mensen heeft altijd een belangrijke rol gekregen, ook bij ons, in de wijze waarop de christelijke gemeenschap zich realiseerde en gestalte gaf aan de caritas, de naastenliefde die zo centraal staat in haar mensvisie. Dat geldt zeker voor de zorg voor zorgbehoevende bejaarden. Maar een gemakkelijke opdracht wordt dat de komende jaren niet. Met Dirk Lips ontvangen we een spreker die zich met volle engagement op deze opdracht wil richten, en dat vanuit een uitgesproken christelijk engagement.

Het uitgangspunt van Dirk Lips is zeer duidelijk. Vanaf 2025 stijgt het aantal 85-plussers in Vlaanderen snel. Die mensen zullen meer levensjaren doorbrengen in goede gezondheid dan alle generaties voor hen. Van hen weten we ook dat hun grootste verlangen is om zo lang mogelijk thuis te blijven. Om dat mogelijk te maken zullen we anders moeten gaan bouwen maar zullen we vooral anders moeten gaan samenleven. Ouderen moeten meer geïntegreerd blijven en meer gewaardeerd worden. Ook de ouderen zullen hiervoor inspanningen moeten leveren. Van de overheid weten we dat ze ook in de ouderenzorg wil overgaan naar een persoonsgebonden budget. Dat zal kansen inhouden en bedreigingen.

Dirk Lips werd geboren in Gent in 1967 als oudste van drie kinderen. Na het voltooien van zijn secundair onderwijs zat hij op de banken van de KU Leuven in de faculteiten theologie en wijsbegeerte. In 2004 maakte Dirk in de faculteit van de bio-ingenieurs een doctoraat over dierenwelzijn. Dirk was gedurende 16 jaar docent en vervolgens departementshoofd aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Hij was eveneens geruime tijd docent aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Gedreven door een sterk maatschappelijk engagement is Dirk vandaag ook de voorzitter van o.a. de vzw Boeren Op Een Kruispunt en de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Sinds 2013 is Dirk echter op de eerste plaats de algemeen directeur van de vzw Curando, een belangrijke woonzorggroep die het werk verderzet van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Ruiselede. Deze groep bestaat uit woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra, een tak thuiszorg en thuisverpleging, verspreid over de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De kern van de missie van de vzw Curando is vanuit de katholieke traditie warmmenselijke zorg bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving. De visietekst van vzw Curando zegt het glashelder: “Iedere mens heeft een unieke levensweg. Daarom organiseert Curando de zorg in alle dimensies en in alle omstandigheden op basis van de eigen noden, gewoontes en verlangens van wie onze zorg vraagt. Niemand hoeft zijn autonomie op te geven. Dit veronderstelt een onvoorwaardelijke keuze voor dialoog, gelijkwaardigheid, respect en wederzijdse afhankelijkheid. Iedereen die zorg vraagt, voor zichzelf of voor een naaste, kan met een gerust hart en een comfortabel, positief gevoel rekenen op een passende, professionele en innovatieve zorg. Deze zorg herken je met de ogen dicht. Je voelt ze.” Vanuit zijn functie als algemeen directeur van Curando is Dirk Lips dan ook de geknipte persoon om mee in gesprek te gaan over de toekomst van de ouderenzorg.

Onze lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70 te Turnhout en beginnen om 19.30 uur. Inschrijven kan zoals altijd via administratie-vc@hivset.be of via een mailtje naar dirk.godecharle@hivset.be . De lezingen zijn nog steeds gratis en je bent van harte welkom.