Corona maatregelen

Update (01-09-2021)

Voortaan zijn er geen corona beperkingen meer.
Wel moet me, bij het betreden van kerken en tijdens de vieringen een mondmasker dragen.
Waar is er een viering: klik hier.

Het virus is nog niet weg,
hou het alleszins veilig.

Bij het betreden van deze kerken gelden alvast volgende basisregels:

1,50 meter afstand van elkaar. Het is geen verplichting meer, maar probeer toch de nodige afstand te houden.
mondmasker is verplicht
maximaal aantal aanwezigen is momenteel 200
(afhankelijk van de grootte van het gebouw)
gebruik bij het binnenkomen en het buitengaan de aanwezige handgel
Volg stipt en overal deze éénvoudige richtlijnen.
Op die manier kunnen we er samen voor zorgen het virus een halt toe te roepen.