Inspirerende Inspirellidag voor 200 vormelingen

Er hing wat in de lucht op zaterdag 27 april in Turnhout. Op initiatief van Inspirelli, de pastorale eenheid Clara van Assisi en de catechisten van alle parochies gingen voor het eerst alle vormelingen van Turnhout en Oud-Turnhout samen op stap. Een unieke gebeurtenis voor zo’n 200 jongens en meisjes. Voor een dag vol activiteiten van zeer uiteenlopende workshops tot een inspirerend slotmoment in de Sint-Pieterskerk verzamelden zij vanaf 13.30 uur in de lokalen van het Heilig Graf in het centrum van Turnhout.

In een doorschuifsysteem konden de vormelingen, begeleid door hun catechisten en een enthousiaste groep vrijwilligers, liedjes zingen, zich bezinnen, creatief bezig zijn, ervaringen uitwisselen en naar verrassende getuigenissen van Pascal Humblet en Jan De Cock luisteren. De vier grote thema’s waar de jongeren rond werkten, waren: geloof, eigenheid, engagement en verbondenheid. Eenmaal de workshops afgewerkt werden alle deelnemers aan deze dag getracteeerd op een lekker bakje friet. Even werd er nog tijd gemaakt voor een groepsfoto, waarna de jongeren in stoet en al zingend naar de Sint-Pieterskerk opstapten. Met een ingetogen Inspirelli-slotmoment werd deze inspirerende eerste gezamenlijke vormelingendag in Turnhout en Oud-Turnhout afgesloten.

Lezingenreeks

Op maandag 29 april 2019 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘Wat moet ik doen? Mogen we nog fouten maken in de zorg’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.