Oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid

Wanneer:
19 januari 2020 @ 10:15 – 11:15
2020-01-19T10:15:00+01:00
2020-01-19T11:15:00+01:00
Waar:
Kerk Zwaneven
Steenweg op Mol
2360 Oud-Turnhout
België
Oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid @ Kerk Zwaneven | Oud-Turnhout | Vlaanderen | België

Verbondenheid tussen christenen in onze Pastorale Eenheid: doorstart van “Het Vlot” en Oecumenische Viering op zondag 19 januari om 10.15 uur in de kerk van Zwaneven

De katholieken zijn al lang niet meer de enige christenen in Turnhout en Oud-Turnhout. We kregen de voorbije jaren het gezelschap van allerlei andere christelijke gemeenschappen, die we vaak een plaats voor hun vieringen en samenkomsten geven in katholieke kerken of scholen. De oecumenische verbondenheid tussen christenen is een levende realiteit is onze pastorale eenheid. Dat is een heel bewuste keuze. Want we zijn allemaal op de eerste plaats christenen, of we nu tot een katholieke, protestantse, orthodoxe of evangelische kerkgemeenschap behoren. Wat ons verbindt is veel wezenlijker dan wat ons van elkaar onderscheidt.

Deze oecumenische verbondenheid uit zich op vele terreinen. Zo zijn we zeer blij om de doorstart te mogen aankondigen van de vzw Oecumenische Diakonia “Het Vlot”. Het is al dertig jaar geleden dat binnen de toenmalige Turnhoutse Raad van Kerken het idee groeide om een samenwerking op te zetten tussen de katholieke en de protestantse kerken voor de opvang van vluchtelingen in Turnhout. Zo ontstond in 1990 de vzw Oecumenische Diakonia “Het Vlot”. De financiële middelen voor deze werking werden verschaft door de kloostergemeenschap van het Heilig Graf, waarvoor onze blijvende dank. In de loop der jaren verruimde de  doelstelling van deze vzw zich tot de hulp aan alle mensen in moeilijkheden om een menswaardig leven en wonen (her)op te bouwen en hen zo kansen te geven om zich sociaal en materieel te integreren in onze samenleving.

Maar dertig jaar laten waren ook de leden en bestuurders van deze vzw 30 jaar ouder geworden, en hun aantal werd klein. Was het beter deze oecumenische werking te beëindigen? Dat zou natuurlijk jammer zijn, zeker nu de nood zeker niet kleiner geworden is. Vanuit onze Pastorale Eenheid besloten wij daarom onze steun aan deze vzw te verruimen. “Diaconie en Solidariteit” is immers een van de pijlers van onze geloofsgemeenschap, en bovendien willen we in onze PE sterk inzetten op Oecumene, nu onder andere binnen onze ‘Raad van Kerken voor de Noorderkempen’ We vonden enkele mensen van het team van onze PE en van de zo sterk gewaardeerde Marrakeshgroep bereid om het bestuur van deze vzw te versterken. De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit dominee Marcel Pool (voorzitter), onze diakens Charel Verhoeven (ondervoorzitter) en Guy Vermaercke, Anneke Middag, Nel De Kiewit, Josine Desguin, Paul Proost en Dirk Godecharle.

Ook de doelstelling van de vzw werd geherformuleerd. Het voorstel hiervoor van Paul Proost werd door deze uitgebreide Raad van Bestuur enthousiast goedgekeurd: “Geïnspireerd door het evangelie en vanuit haar christelijke basis wil de vzw Oecumenische Diakonia ‘het Vlot’ in de ruime regio, kwetsbare mensen ondersteunen en nabij zijn in hun maatschappelijk integratieproces. Er is bijzondere aandacht voor vluchtelingen en asielzoekers ongeacht hun religie, herkomst of filosofische overtuiging. De zorg voor een menswaardig bestaan voor elke kwetsbare mens is daarbij telkens het uitgangspunt en dit rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de VZW. De VZW wil op deze wijze concreet vorm geven aan christelijke barmhartigheid.”

Even betekenisvol is het dat christenen samen bidden. Een jaarlijks hoogtepunt daarvan is bij ons de oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid. Deze viering gaat dit jaar voor de eerste keer door in de kerk van Zwaneven, op zondag 19 januari om 10.15 uur. De centrale Bijbeltekst voor de Gebedsweek, en dus ook van deze viering, komt dit jaar uit het boek Handelingen (27,18-28,10). Mooi natuurlijk voor ons, nu we in ons bisdom bijzondere aandacht besteden aan het lezen van dit boeiende Bijbelboek. In deze tekst lezen we hoe Paulus en zijn reisgezellen schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen worden. De Maltese christenen zijn bijzonder trots op dit gebeuren, dat ze tot op vandaag ieder jaar op 10 februari herdenken en vieren. Het zijn deze christenen die dit jaar het materiaal voor de gebedsviering voorbereid hebben. Het ‘buitengewone’ staat dan ook centraal tijdens de week van gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de week van gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Wanneer Paulus en zijn reisgenoten stranden op Malta, ondervinden ze heel concreet de buitengewone vriendelijkheid van de eilandbewoners. Er wordt een vuur aangelegd waar ze zich bij kunnen warmen. Ze krijgen voedsel om hun honger te stillen. Het verhaal is verrassend actueel. Want ook wij worden vandaag uitgedaagd om gastvrij te zijn. Niet alleen voor degenen die op ons lijken, maar ook voor hen die niet onze taal en cultuur of ons geloof delen. Hoe gaan wij om met de mensen die vandaag na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden? Ook in ons land komen mensen aan die op de vlucht zijn voor geweld en armoede. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen? Is onze houding voor hen een beeld van Christus’ liefde? Of is zijn ook wij getekend door wat paus Franciscus de ‘cultuur van de onverschilligheid’ van onze tijd noemt?

De pijlers waarop ons geloof rust worden sterker als ze onderling verbonden zijn. Dat geldt zeker voor solidariteit en gebed. Het eucharistisch gebed XI-c zegt over Jezus: “Armen en zieken, zondaars en wie uitgesloten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood”. Laat dit gebed voor ons, christenen van alle kerken, telkens weer een bron zijn van daadwerkelijke inzet. Het is goed dat we daarvoor gepaste structuren uitbouwen. Het is nog beter dat we die ook elke dag voluit inhoud geven. En omdat wij niet zo vaak ‘buitengewone mensen’ zijn, is het deugddoend dat we elkaar hierbij ook biddend ontmoeten en versterken. Want al het goede komt van God, al krijgt het meestal gestalte door gewone mensen, die weten dat ze tot buitengewone dingen geroepen zijn.

Dirk Godecharle