Lezingenreeks – Zorg bij het levenseinde

Wanneer:
20 januari 2020 @ 19:30 – 22:00
2020-01-20T19:30:00+01:00
2020-01-20T22:00:00+01:00
Waar:
Hivst
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
België

Zorg bij het levenseinde: een keuze voor blijvende nabijheid.

Vicaris-generaal Bruno Aerts spreekt op maandagavond 20 januari in het Hivset

De dood en wat eraan voorafgaat, laten geen mens onberoerd. Sterven hoort bij ons menselijk bestaan als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen.Met deze woorden begint “Uw hand in mijn hand. Pastorale zorg bij het levenseinde”, de prachtige tekst die de Belgische bisschoppen enkele maanden geleden publiceerden. Het is naar aanleiding van deze publicatie dat we Bruno Aerts, ethicus en vicaris-generaal van ons bisdom, vroegen om de eerste lezing te houden van de nieuwe jaargang van onze lezingencyclus ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’.

Ook de voorbije maanden stonden de vele vragen rond het levenseinde weer centraal in het maatschappelijk debat en zeker in onze media, zoals gewoonlijk zonder veel zin voor nuance en zo polariserend mogelijk gebracht. Wat ongepast toch, dat er rond dit onderwerp zowel in de media als in de politiek meer plaats lijkt voor slogans en discussies dan voor genuanceerde gedachten en gesprekken. Het is tegen al dat holle gepraat dat wij in onze lezingencyclus wat tegengewicht willen bieden. Voor die benadering staat Bruno Aerts garant. Bruno Aerts zal eerst wat juridische en medische gegevens verduidelijken. Daarna licht hij enkele filosofische en christelijke benaderingswijzen toe rond de waarde van het leven en rond het levenseinde. Ook het ‘voltooide’ leven is een gegeven in onze samenleving waar hij bij blijft stilstaan.

De benadering van de Belgische bisschoppen valt op door haar pastoraal karakter. In die zin sluit hun tekst mooi aan bij het pleidooi dat paus Franciscus telkens weer houdt: de kerk moet niet op de eerste plaats regels en wetten opleggen, ze moet vooral Gods barmhartigheid aanwezig stellen in deze wereld. Daarom ligt de nadruk in deze tekst op verbondenheid en (pastorale) zorg, ook uitdrukkelijk bij mensen die verlangen naar de dood, ook bij mensen die vragen om euthanasie:  “De keuze om de begeleiding niet stop te zetten bij mensen met een euthanasieverzoek ligt in de lijn van de overtuiging dat men niemand in de steek laat en hiermee ook uitdrukt en belichaamt dat God mensen nooit laat vallen. Ook als men het niet eens is met de beslissing die iemand neemt, betekent dit geenszins dat men de betrokken persoon aan zijn lot overlaat. Je blijft ook dan hem of haar nabij. Je kan voor deze mens bidden en, als het mogelijk is, ook samen bidden. Hoe groot onze menselijke onmacht ook is, altijd vertrouwen we onze medemens toe aan Hem die de bron is van alle leven en wiens barmhartigheid geen grenzen kent.” Uw hand in mijn hand – Pastorale zorg bij het levenseinde kan als brochure besteld worden via bestellingen@halex.be en kost 3,75 euro. Je kunt de tekst van de brochure ook downloaden, zie https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/uw-hand-mijn-hand-pastorale-zorg-bij-het-levenseinde

Bruno Aerts (1967) is priester en norbertijn van de abdij van Postel. Hij studeerde filosofie en theologie aan de KU Leuven en aan het Alfonsianum in Rome, waar hij in 1997 doctoreerde in de moraaltheologie. Daarna werd hij prior in de abdij van Postel. Van 2001 tot 2007 was hij ziekenhuispastor in Gasthuisberg en in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tussen 2005 en 2014 was hij ook lid van het Ethische Comité in diverse woonzorgcentra en algemene ziekenhuizen. Sinds 2014 is hij vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, waar hij o.a. verantwoordelijk is voor beleidsvragen in gezondheidszorg en welzijnswerk.

De lezing van Bruno Aerts gaat door van 19.30 uur tot 22 uur op maandag 20 januari, in de grote aula van Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout.

Van harte welkom! Onze lezingencyclus wordt ook dit jaar gratis aangeboden.

Inschrijven kan weer heel eenvoudig met een e-mail naar administratie-vc@hivset.be Contactpersoon: Dirk Godecharle, e-mailadres dirk.godecharle@hivset.be