Andere kernen

Naast de vier geloofskernen zijn er in de Pastorale Eenheid Clara van Assisi nog een aantal andere kernen waar de bisschop één of meerdere verantwoordelijken heeft benoemd:

Gevangenis Turnhout

Anne-Mie Jonckheere – pastoraal werkster (amjonckheere@skynet.be)
Donatienne de Borman – pastoraal werkster (donatienne.deborman@telenet.be)
zuster Lea Cools 

Inspirelli-jongerenpastoraal

Laurens Vangeel – stafmedewerker (laurens.vangeel@ijd.be)

AZ Turnhout – Campus Sint-Elisabeth en Campus Sint-Jozef

Ronny Evrard – diaken (ronny.evrard@azturnhout.be)
Jeffry De Keyser (jeffry.dekeyser@azturnhout.be)
Christa Vandenberk (christa.vandenberk@azturnhout.be)

Gasthuiszusters Augustinessen
WZC Sint-Lucia

Herman Van Gorp – priester

Zuster Clarissen

tel. 014 41 40 13
clarissen.turnhout@skynet.be