Lezingenreeks

Op maandag 16 april 2018 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘welke rol kan geloof spelen in de opvoeding van kinderen?’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
Dhr. Dick Wursten, inspecteur protestantse godsdienst
Dhr. Pieter Wieërs, diaken kathedraal Antwerpen.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.