Lezingenreeks

Op maandag 15 oktober 2018 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘Religie, geweld en beeldvorming’. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
Dhr. Jonas Slaats, inhoudelijk medewerker bij Kif Kif, een beweging die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.