Lezingenreeks

Op maandag 24 september 2018 gaat de volgende vormingsavond door met als thema ‘Geloof zonder wonderen? De zoektocht van het Johannesevangelie‘. Deze avond van de lezingenreeks ‘Christen zijn in de 21ste eeuw’, georganiseerd door het Vormingscentrum HIVSET en onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi, wordt gegeven door:
Dhr. David Godecharle, docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen en stafmedewerker voor Kerkopbouw aan het Vicariaat Kempen.
Klik hier voor meer info over deze avond.

De lezingen gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70.
Klik hier voor meer info over de hele reeks.