Kerk Sint-Pieter

Parochiekerk van de parochie Sint-Pieter (Geloofskern Turnhout – Centrum-Oost)
Zondagskerk van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Grote Markt

Weekdagvieringen
– dinsdag om 09.00 uur
– woensdag om 09.00 uur
– donderdag om 09.00 uur
– vrijdag om 09.00 uur

Weekendvieringen
– zondag om 11.00 uur

Toegankelijk
– elke dag

Kerkraad
– Luc Van Damme – voorzitter
– Ria Toelen – secretaris
– Roger Dickens – penningmeester
– Xavier Swerts – lid
– Benedikt Ceelen – lid
– Jos Grommen – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info