Kerk Sint-Bavo

Parochiekerk van de parochie Sint-Bavo (Geloofskern Oud-Turnhout)

Sint-Bavostraat

Weekdagvieringen
– donderdag om 08.00 uur

Weekendvieringen
– zaterdag om 17.00 uur

 

Kerkraad
– Jan Segers – voorzitter
– Paul Huybrechts – secretaris
– Jos Huybreghts – penningmeester
– … – lid
– … – lid
– … – aangestelde van de bisschop

   Beschermd monument

Klik hier voor meer info